Verkooppunten
compo image

Frequente zoektermen

Verkooppunten
compo image
  1. COMPO
  2. Advies
  3. Plantenverzorging
  4. Gazon
  5. Aanleggen & verzorgen
  6. Het gazon van A tot Z

Maaien, beluchten, bemesten, ...

Het gazon van A tot Z

Beluchten, bemesten, verticuteren, mulchen - allemaal termen die vaak voorbijkomen als het gaat om het onderhoud van het gazon. Het gaat hierbij niet om slechts één maatregel, maar om een combinatie van meerdere. Alleen wanneer alle noodzakelijke factoren en maatregelen (juiste lichtomstandigheden, bewatering, voedingsstoffen en regelmatig maaien) worden gecombineerd, zal je kunnen genieten van een prachtige, diepgroene grasmat.Op deze pagina ontdek je alles wat je moet weten over het gazon - van A tot Z!

compo image

Aanleggen

Om je gazon aan te leggen, is een goede bodemkwaliteit essentieel. De grond moet worden losgemaakt en daarbij moeten stenen, onkruiden en andere onzuiverheden worden verwijderd. Bij zware bodems raden we je aan om een portie zand in te werken om de doorlaatbaarheid van de bodem te verbeteren en wateroverlast te vermijden. Vervolgens kan de bodem vermengd worden met een bodemverbeteraar om het bodemleven te activeren en de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

Eenmaal de bodem goed is voorbereid, kan je overgaan tot de keuze van het graszaad. Afhankelijk van je wensen en de ligging van je gazon, kan je een aangepaste graszadenmengeling selecteren, vb. voor droge terreinen, voor intensief gebruikte gazons (sport- en speelgazons) of voor schaduwrijke gazons. Bij het zaaien moet je de aanbevolen dosering zorgvuldig opvolgen. Bij overdosering bestaat namelijk het risico dat de snelgroeiende grassoorten de traaggroeiende soorten kunnen overwoekeren. Eenmaal de zaden uitgestrooid zijn, is het belangrijk dat ze gelijkmatig vochtig worden gehouden. Ook een langdurige toevoer van voedingsstoffen is belangrijk om lang van een prachtig, diepgroen gazon te kunnen genieten.

Meer tips over de aanleg van een gazon vind je hier.

Bekalken

Afhankelijk van de bodemgesteldheid ligt de ideale pH-waarde voor gazons tussen 5,5 en 7,5. Als de waarde hieronder zakt, wordt het voor de grassen moeilijker om voedingsstoffen op te nemen en zullen ze er steeds minder gezond uitzien. Dit geeft mossen de kans om zich in het gazon te verspreiden en de gazongrassen daarbij te verdringen. Bij een zure bodem kan kalk helpen om de pH-waarde van de grond opnieuw te verhogen. Voordat je gaat bekalken, raden we je aan om een bodemanalyse uit te voeren. Zo kan je controleren, of kalk echt zal helpen. Bekalken doe je bij voorkeur van november tot februari met behulp van een strooiwagen of met de hand. De dosering hangt af van de bodemgesteldheid.

Meer informatie over het bekalken van het gazon vind je hier.

compo image
compo image
Meststoffen & plantenverzorging

COMPO Bio Korrelkalk

Dankzij de 100% natuurlijke samenstelling zorgt COMPO Bio Korrelkalk voor een gezonde bodem en een diepgroen gazon.

Naar het product
compo image

Beluchten

Hevige sneeuwval, frequente regenbuien of intensief betreden - er zijn heel wat mogelijke zaken die ervoor kunnen zorgen dat de bodem verdicht en de grassen zo onvoldoende lucht krijgen. Hierdoor kunnen plassen in het gras ontstaan. Om deze wateroverlast te vermijden en de doorlaatbaarheid van de bodem te verbeteren, kan je je gazon beluchten. Hierbij wordt de bovengrond tot 10 cm diep geperforeerd zodat er opnieuw zuurtstof tot bij de grassen kan komen. Je kan je gazon zowel met een handprikrol als met een rol beluchten. Bij kleine oppervlakken is een spitvork voldoende.

Het onderscheid tussen verticuteren en beluchten en de voordelen van beide handelingen vind je hier.

Bemesten

Bemesten behoort tot één van de belangrijkste verzorgingsmaatregelen wat het gazon betreft. Om aan de hoge voedingsbehoefte van je gazon te kunnen voldoen, raden we je aan om gazonmeststoffen te gebruiken die naast stikstof, fosfor en kalium ook magnesium, ijzer en andere sporenelementen bevatten.

Een gazonmeststof met langdurige werking is bijvoorbeeld ideaal in het begin van de lente om zo je gazon gedurende meerdere maanden te voorzien van alle belangrijke voedingsstoffen. Tijdens de zomer kan je je gazon bemesten met een organische meststof - die zal de bodemorganismen activeren en ondersteunen maar eveneens de bodemstructuur verbeteren. In de herfst moet je gazon voor een laatste keer worden bemest met een kaliumrijke meststof. Deze meststof zal de grassen verstevigen en meer weerstand geven. Zo ben je zeker dat je gazon veilig de winter doorkomt.

Meer tips over de bemesting van het gazon vind je hier.

Bezanden

Bij kleiachtige en sterk verdichte tuinbodems is het raadzaam om de oppervlakte jaarlijks in het voorjaar te bezanden. Dit zal de bodem losser en beter doorlatend maken. Vooral de combinatie van bezanden en beluchten is heel doeltreffend tegen verdichte gazons doordat de zandkorrels na het beluchten dieper in de bodem kunnen dringen en de bodemstructuur zo langdurig kunnen verbeteren.

Meer informatie over het bezanden van het gazon vind je hier.

compo image

Bijzaaien

Hoge temperaturen, lange periodes van, schimmelziekten, mollen - het gazon krijgt het vaak heel zwaar te verduren en kan daarbij beschadigd raken. Eens er kale plekken ontstaan, is het belangrijk om deze zo snel mogelijk te herstellen. Enkel zo kan je vermijden dat ze worden ingepalmd door onkruiden en mos.

Met behulp van een aangepaste graszadenmengeling kan deze schade op een snelle en efficiënte manier hersteld worden. Bijzaaien kan in het voorjaar of in de herfst wanneer de bodem een milde temperatuur heeft. Afhankelijk van de locatie en het gebruik van je gazon kunnen graszadenmengelingen aan verschillende voorwaarden voldoen. Een kwalitatief mengsel bevat grassoorten die snel ontkiemen,ook bij minder gunstige weersomstandigheden.

Meer informatie over het bijzaaien van het gazon vind je hier.

Bodemverbeteraar

Om de bodemkwaliteit langdurig te verbeteren en de bodem ideaal voor te bereiden op de aanleg van een nieuw gazon, kan een bodemverbeteraar nuttig zijn. De bodemverbeteraars in het COMPO-assortiment bevatten een unieke wateroplosbare biostimulant op basis van humuszuren die de bodemstructuur en de wateropslagcapaciteit verbeteren en eveneens de wortelontwikkeling en opname van voedingsstoffen bevorderen. Daarnaast zijn de bodemverbeteraars verrijkt met kippenmest die de grassen van voldoende voedingsstoffen voorziet. Zo ben je zeker van een stevige, diepgroene grasmat.

compo image
compo image
Potgronden & bodemverbeteraars

COMPO Bodemverbeteraar Gazon

COMPO Bio Bodemverbeteraar gazon vormt de ideale basis voor het herstel, de vernieuwing en de aanleg van je gazon.

Naar het product
compo image

Droogteschade

Hete, droge zomers laten vaak hun sporen na : ze veroorzaken kale plekken in het gazon. De meest voorkomende oorzaken zijn een tekort aan water en foutief water geven. Vooral wanneer de temperaturen in de vroege zomer snel stijgen en het niet veel regent, kan het gazon zich niet tijdig aan de weersomstandigheden aanpassen.  

Ook wanneer het gazon water krijgt tijdens de hete middaguren, kunnen er bruine of kale plekken in het gazon verschijnen. De combinatie van vocht en zonlicht veroorzaakt namelijk verbranding. Bij kleinere verbrande plekken kan je het gazon vaak nog redden door intensief water te geven - als je complete gazon echter is veranderd in een steppelandschap, dan moet het gazon opnieuw worden ingezaaid. 

Meer informatie over de verzorging van je gazon bij hitte en droogte vind je hier.

compo image

Engerlingen

Heb je witgele of grijzige witte larven in de grond opgemerkt? Dan heb je vermoedelijk last van engerlingen. Ook afgestorven stukken gras, die je als een pruik van het gazon kan plukken, zijn het gevolg van engerlingen - de kleine keverlarven tasten namelijk heel graag de wortels van de grassen aan. 

De overkoepelende term "engerlingen" verwijst naar de larven van verschillende keversoorten, maar niet alle soorten zijn even schadelijk. Zo zijn grijswitte engerlingen in compost of op rottend hout heel nuttig : ze helpen bij de afbraak van dode plantendelen. Larven in de gazonbodem of in de moes- of siertuin voeden zich echter meestal met delen van levende planten en kunnen daarbij heel wat schade aanrichten. Om afzonderlijke larven of kevers hoef je je geen zorgen te maken. Enkel als ze in grote aantallen voorkomen, moet je in actie schieten. Er worden verschillende methodes gebruikt om larven te bestrijden. Er bestaan vallen op basis van lokstoffen en nematoden. Hoe gezonder en hoe steviger je gazon, hoe minder kans op engerlingen.

Meer informatie over engerlingen vind je hier.

Frezen

Je kan je gazon volledig vernieuwen door te frezen. Daarbij wordt het hele gazon, inclusief de grond, omgeploegd tot op een diepte van 40 centimeter zodat de wortels van alle grassen worden afgesneden. Ook oneffenheden in de bodem kunnen op die manier worden gecorrigeerd. Deze ingrijpende maatregelen wordt echter alleen aanbevolen als je bij de bouw van een nieuwe woning het gazon compleet opnieuw wilt aanleggen. Het gaat hier namelijk om een maatregel die het natuurlijke ecosysteem van de bodem ingrijpend verandert.

Grasmaaiers

Ben je op zoek naar een geschikte grasmaaier? Dan moet je rekening houden met de oppervlakte van je gazon, de maaibreedte en het type gazon (siergazon, speelgazon, ...). Voor grotere gazons heb je namelijk performantere en grotere machines nodig dan voor kleine siergazons.

Grasmaaiers kunnen in twee groepen onderverdeeld worden, nl. cirkelmaaiers en kooimaaiers. Handmatige kooimaaiers zijn duidelijk nauwkeuriger dan cirkelmaaiers omdat ze horizontaal roterende mesassen hebben. Dit zorgt voor propere maaivlakken waardoor de grassen gespaard blijven. Klassieke cirkelmaaiers daarentegen laten rafelige sneden achter op de grassprieten. Het gebruik van een handmatige handmaaier kan echter vervelend zijn, vooral wanneer grotere oppervlakken moeten worden gemaaid. Ook bij oneffen terreinen en bij hogere grassen zal het werk moeilijker gaan. Daarom raden we je aan om een gemotoriseerde grasmaaier te gebruiken, zeker voor grote gazons die als speel- en sportgazon dienen.

Graszaden

Om de geschikte graszadenmengeling te vinden die aan jouw behoeften beantwoordt, moet je eerst enkele vragen beantwoorden : waar bevindt het gazon zich, zal het vaak betreden worden en hoeveel tijd wil je besteden aan het onderhoud? De populairste grassoorten zijn Engels raaigras, veldbeemdgras en rood zwenkgras. Engels raaigras is bijzonder resistent en kiemt heel snel terwijl veldbeemdgras duurzaam is. Rood zwenkgras en soortgenoten staan bekend om hun fijne sprieten en immuniteit.

Meer informatie over de keuze van het juiste graszadenmengsel vind je hier.

Licht

Licht is een cruciale factor voor een gezonde groei van het gazon. Net als bij alle andere planten kan zonlicht namelijk niet vervangen worden. Op schaduwrijke locaties kan het daarom nuttig zijn om bomen en struiken te snoeien zodat het gazon meer licht krijgt. Als je gazon groeit op een plek met weinig licht, kies je beter voor een graszadenmengsel voor schaduwrijke gazons. Dergelijke mengelingen bevatten grassoorten die zowel op half-schaduwrijke tot schaduwrijke plaatsen goed groeien en zo een stevig, diepgroen gazon ontwikkelen.

Maaien

Een van de bekendste en ongetwijfeld een van de belangijkste maatregelen bij de verzorging van je gazon, is het maaien. Je gazon moet regelmatig gemaaid worden zodat de grassprieten kunnen vertakken en het gazon dichter wordt. Zo krijgen onkruiden en mossen minder kans. Tijdens het seizoen (van maart tot oktober) wordt het gazon bij voorkeur 1 maal per week gemaaid. Normaal gezien hoef je vanaf de herfst niet meer te maaien. De regel luidt : zolang het gras groeit, moet het gemaaid worden. Dit zou in december dus nog perfect mogelijk kunnen zijn! Hoe vaak je moet maaien, hangt af van het type gazon en het type graszaden.

Meer informatie over maaien en maaihoogtes ontdek je hier.

Mollen

Heb je hoopjes aarde op je gazon ontdekt? De boosdoener zal meestal snel kunnen worden geïdentificeerd! Mollen duwen de aarde graag uit hun uitgegraven gaten op het gazon. Hun ondergrondse gangenstelsel dient als leefomgeving - hierdoor zijn de ongewenste bezoekers zelden bovengronds te vinden. In sommige regio's zijn mollen beschermde diersoorten, waar je ze dus enkel met behulp van afweermiddelen kan wegjagen. Bij onaangename geuren of geluiden zullen ze snel op de vlucht slaan. Je kan bijvoorbeeld ook hondenhaar op het gazon verspreiden of de hoopjes aarde vertrappelen. Ook als er regelmatig over het gazon wordt gelopen of als er kinderen spelen, zullen mollen onrustig worden en wegrennen.

Mos

Mossen zijn heel flexibele planten die zich onder gunstige omstandigheden heel snel kunnen verspreiden in het gazon. In tegenstelling tot grassen hebben ze namelijk niet veel licht en voedingsstoffen nodig om te groeien. De aanwezigheid van mos in je gazon wordt meestal veroorzaakt door een gebrek aan voedingsstoffen, een vochtige omgeving, een schaduwrijke omgeving of een lage pH-waarde. Ook regelmatig maaien of te kort maaien kan de verspreiding van mos bevorderen. De basis van een gezond gazon ligt bij de keuze van een kwalitatieve graszadenmengeling - een stevig, dicht gazon zal namelijk de groei van mossen afremmen.

Meer informatie over de bestrijding van mos in het gazon vind je hier.

Mulchen

In tegenstelling tot klassiek maaien wordt bij gazonmulchen een speciale mulchmaaier gebruikt die het maaisel versnippert en gelijkmatig over het gazon verdeelt. Dit brengt meerdere voordelen met zich mee : de voedingsstoffen in het maaisel worden door te mulchen terug aan de bodem gegeven. Zo wordt het gazon op natuurlijke manier bemest. Tegelijkertijd biedt deze mulchlaag bescherming tegen uitdroging in de zomer. Hoewel je je geen zorgen meer hoeft te maken over het grasmaaisel, moet je de mulchmaaier veel frequenter gebruiken dan een klassieke grasmaaier, nl. 2 maal per week. De voedingsstoffen in de mulch kan je aanvullen met een portie meststof.

Meer over de voor- en nadelen van mulchen vind je hier.

Onkruid

Eén ding hebben alle onkruiden gemeen : ze kunnen zich razendsnel uitbreiden. De meest voorkomende oorzaak van onkruid in het gazon is een gebrek aan voedingsstoffen. Als het gazon onvoldoende werd bemest en kale plekken vertoont, krijgen onkruiden vrij spel. Ze zullen na verloop van tijd de grassprieten verdringen en zo het licht, de voedingsstoffen en het water afnemen die de grassen nodig hebben.

Onkruiden kunnen zich op verschillende manieren uitbreiden. Enerzijds worden de zaden na de bloei via de zaaddozen verspreid (vb. reuzenbalsemien en ereprijs). Anderzijds kunnen bovengronds kruipende onkruiden (vb. klaver en klimop) de hele grond bedekken met brede uitlopers. Zogenaamde wortelonkruiden zoals zevenblad of witte klaver zijn heel moeilijk te bestrijden omdat ze de wortels van de grassen aantasten.

Meer informatie over de bestrijding van onkruiden in het gazon vind je hier.

compo image

Paddenstoelen

Als paddenstoelen in het gazon opduiken, gaat het om de vruchtlichamen van bijbehorende schimmelnetwerken (mycelium) in de bodem. Als deze vaker voorkomen, bijvoorbeeld in de vorm van heksenkringen, zullen ze water en voedingsstoffen uit de bodem halen - daarom moeten ze zo snel mogelijk verwijderd worden en moet de aangetaste plek in het gazon behandeld worden.

Meer informatie over paddenstoelen in het gazon vind je hier.

pH-waarde

Afhankelijk van de bodemkwaliteit ligt de ideale pH-waarde van het gazon tussen 5,5 en 7,5. Een bodem met goede zuurtegraad heeft een evenwichtige verhouding van zuren en basen waarin zowel de grassen als de bodemorganismen zich goed voelen. De beschikbaarheid van voedingsstoffen in de bodem is heel sterk afhankelijk van de pH-waarde. Als deze te hoog of te laag is, kan het gebeuren dat je gazon niet voldoende voedingsstoffen of zelfs veel te veel voedingsstoffen krijgt. Daarnaast zijn de bodemorganismen in een zure bodem (met lage pH-waarde) nauwelijks actief. Dit heeft dan weer een effect op de bodemstructuur en de mineralisatie van humus (tot belangrijke voedingsstoffen). Het strooien van een kalkmeststof kan de pH-waarde van de bodem verhogen. Een bodemanalyse zal je meer inzicht geven over de bodemgesteldheid. 

Meer informatie over de zuurtegraad van de bodem vind je hier.

compo image

Robotmaaiers

Een gazon dat automatisch wordt gemaaid en onderhouden - dat klinkt hemels, toch? Als je tijd en moeite wilt besparen, dan is een robotmaaier voor jou waarschijnlijk de juiste oplossing.

In tegenstelling tot klassieke grasmaaiers worden de gemaaide grassen tegelijkertijd gemulcht. Je kan het dus eigenlijk een gazonmulchrobot noemen. Bij het mulchen worden belangrijke voedingsstoffen terug naar het gazon gebracht. De kleine helpers moeten hierdoor regelmatig worden gebruikt omdat ze alleen korte stukjes gazon maaien van slechts enkele millimeters lang. Als het gras te hoog is geworden, zal een robotmaaier het moeilijk krijgen. Oneffenheden in het gazon kunnen eveneens een hindernis creëren voor de apparaten. Het is dus best mogelijk dat je je klassieke grasmaaier zal moeten bovenhalen.

Meer informatie over robotmaaiers en hun voor- en nadelen vind je hier.

Schimmelziekten

Als het gazon niet voldoende wordt verzorgd, zal het verzwakken en kan het vaak het slachtoffer worden van schimmelziekten zoals en . Mits correct water geven en bemesten kan je voorkomen dat dergelijke schimmels je gazon aantasten. We raden je daarom aan om je gazon te bemesten met een meststof met langdurige werking. Ook een gebrek aan kalium kan schimmelziekten veroorzaken. Dit gebrek kan gecompenseerd worden door het gebruik van een kaliumrijke meststof.

Meer informatie over mogelijke plagen in het gazon vind je hier.

Verticuteren

Niet alleen regelmatig maaien en bemesten zijn heel belangrijk, ook verticuteren is nodig om lang te kunnen genieten van een gezond, diepgroen gazon. Bij het verticuteren wordt de grasnaad verticaal ongeveer 20 millimeter opengereten om maairesten, mossen en onkruiden te verwijderen. Zo kunnen de graswortels terug ademen. Deze schoonheidskuur wordt normaliter in het voorjaar doorgevoerd. Dit kan zowel manueel als met behulp van een elektrische verticuteermachine.

Meer informatie over het verticuteren van het gazon vind je hier.

Walsen

Een gazonwals kan zowel voor een oneffen ondergrond als voor de aanleg van een nieuw gazon worden ingezet. Dit levert je heel wat voordelen op. Na het zaaien kunnen de gazonzaden in de grond worden gedrukt en zullen ze niet gemakkelijk worden weggeblazen door de wind. Vooral wanneer de grond werd omgegraven, is het walsen van het gazon essentieel - zo kan de losgemaakte grond terug betreden worden. Ook oneffenheden in de bodem (denk maar aan molshopen en -gangen) kunnen terug worden geëgaliseerd. Vooral bij het plaatsen van graszoden helpt een gazonwals om ze aan te drukken. Dit zal de groei van de grasmat bevorderen.

compo image

Water geven

Water is essentieel voor een gazon, zeker tijdens droge en hete zomers. Als je de eerste droogteschade opmerkt, is het vaak moeilijk om het gazon terug zijn prachtige diepgroene kleur te geven. De hoeveelheid water die je gazon nodig heeft, hangt af van de bodemkwaliteit, de temperatuur en de luchtvochtigheid - 1 m² gazon verdampt tijdens de zomer gemiddeld 4 L water per dag. Daarom raden we je aan om 's morgens (of tijdens de late avond) water te geven. Tijdens de hete middaguren kunnen de grassen verbranden en zal er ook heel wat water verdampen.

Het is belangrijk om je gazon dagelijks grondig water te geven. Bij kleinere hoeveelheden water zullen de wortels zich namelijk terugtrekken in de diepere bodemlagen waardoor het gazon na verloop van tijd zal opdrogen. Geef 15 tot 20 L water per m². Met behulp van een regenmeter kan je controleren of deze hoeveelheid werd bereikt. 

Meer informatie over het water geven het gazon tijdens de warme zomermaanden vind je hier.

Delen

Blijf op de hoogte

ABONNEER JE OP DE COMPO-NIEUWSBRIEF

Ontvang seizoensgebonden plantenverzorgingstips en inspiratie voor je tuin, gazon, planten, decoratie en zo veel meer via onze nieuwsbrief.

BEDANKT VOOR JE REGISTRATIE !

Je ontvangt binnen enkele ogenblikken een bevestiging via e-mail. Om je registratie te bevestigen, hoef je enkel nog te klikken op de link in de e-mail.

Gelieve je e-mailaders in te vullen.

Gelieve het vakje aan te vinken om toe te stemmen met de Privacy Policy.

compo image

COMPO. Mooie planten zonder moeite.

Heb je twee linkerhanden of heb je groene vingers? Samen zorgen we voor een groenere levenskwaliteit !

Volg COMPO op :