compo image
 1. COMPO
 2. Advies
 3. Plantenverzorging
 4. Gazon
 5. Aanleggen & verzorgen
 6. Welke grassoorten bestaan er?

Van Engels raaigras tot rood zwenkgras - welke grassoorten bestaan er?

Wat is er fijner dan op een warme zomerochtend op blote voeten door de tuin te lopen en het gras te voelen? Wist je eigenlijk dat er verschillende soorten gazongras bestaan? Terwijl sommige nogal diepgeworteld en snelgroeiend zijn, zien andere er bijzonder delicaat uit. Voordat je nieuwe graszadenmengsels voor je gazon aankoopt, laten we je kennismaken met de belangrijkste grassoorten en hun eigenschappen - zo ontdek je welk mengsel het beste beantwoordt aan jouw behoeften.

Het gazon - een terugblik in sneltempo

Al in de middeleeuwen werden in kloosters en steden grote grasvelden aangelegd die bijvoorbeeld voor recreatie of plezier werden gebruikt. Later volgden prachtige renaissance- en baroktuinen met kunstig gesnoeide buxusplanten, waterpartijen, kleurrijke bloemborders en siergazons. Voor deze gazons en voor dierentuinen zijn speciale graszadenmengsels ontwikkeld met verschillende soorten klaver en gras. Engels raaigras (Lolium perenne) was heel populair en speelt vandaag de dag nog steeds een belangrijke rol.

Vanaf de 18e eeuw werd de baroktuin vervangen door de Engelse landschapstuin. In plaats van geometrische vormen liep men nu op kronkelende paden door het landschap met kleinere bossen, natuurlijk ogende meren en brede grasvelden. De Engelsen worden dan ook beschouwd als pioniers van uitgestrekte grasvelden. Ondertussen spreekt men ook van het "Engelse gazon" als men een bijzonder goed onderhouden en dichte grasmat bedoelt. De opwaardering van het gazon leidde ook tot meer veredeling van verschillende soorten grassen, zodat er nu voor elke gazonliefhebber een aangepaste graszadenmix beschikbaar is.

compo image

Kwaliteit is allesbepalend

Het is belangrijk om bij de aankoop van graszaden voor kwaliteit te kiezen. Hoogwaardige graszaden zijn een mix van verschillende soorten en variëteiten die qua eigenschappen optimaal op elkaar afgestemd zijn.

Dit is niet het geval bij graszaden van mindere kwaliteit die vaak voor een groot deel uit goedkope voedergrassen bestaan. Door hun snelle groei leiden de voedergrassen in eerste instantie naar een prachtige groene grasmat. Op lange termijn heb je echter veel tijd nodig om het gras te verzorgen en bij te zaaien omdat de voedergrassen niet erg veerkrachtig zijn en vrij kort leven. Gevolg : binnen korte tijd zullen veel kale plekken in het gazon verschijnen waarin onkruiden en mossen zich gemakkelijk kunnen nestelen. Helaas kan je met dergelijke graszaden geen dichte grasmat en een diepgroene kleur bereiken ondanks de hoge inspanningen.

Controleer dus zeker de samenstelling van de graszaden in je tuincentrum!

Verschillende grassoorten voor verschillende doeleinden

Naast de kwaliteit spelen ook eigenschappen zoals hoge vitaliteit, intensieve wortelgroei, filigrane bladvorming, bladkleuring en weerstand tegen betreding een grote rol. Als je bijvoorbeeld een mooi siergazon wilt creëren dat in de eerste plaats bedoeld is als streling voor het oog, dan raden we je een ander graszadenmengsel aan dan voor een gazon dat de stress van rondlopende honden en spelende kinderen moet weerstaan.

Omwille van deze verschillenden behoeften en eisen die de afgelopen decennia aan het gazon zijn gesteld, hebben veredelaars een grote verscheidenheid aan grassorten en -variëteiten ontwikkeld. Omdat elk type zijn eigen bijzondere eigenschappen heeft, kan je nu de samenstelling variëren zodat je het perfecte gazonzaad voor het betreffende gazon in handen hebt. In een mengsel voor siergazons ligt de focus bijvoorbeeld op gazongrassen met filigrane bladeren en een dichte groei, terwijl schaduwtolerante soorten worden gebruikt voor een schaduwrijk gazon.

De drie bekendste grassoorten

Naast het reeds genoemde Engelse raaigras komen veldbeemgras, rood zwenkgras, ruw beemdgras, schaduwgras, rietzwenkgras en gewoon struisgras voor in onze huidige graszadenmengsels. Vanwege hun karakteristieke eigenschappen zijn vooral de volgende drie grassoorten heel belangrijk.

compo image

Ten eerste

Engels raaigras (Lolium perenne)

Engels raaigras is een meerjarige grassoort die niet alleen met zijn snelle groei indruk maakt, maar ook met zijn vitale regenererende kracht en hoge weerstand. Bovendien zorgen de klompvormige zijscheuten voor een zekere mate van tolerantie voor het loopvlak en geven ze het gazon ondersteuning boven de grond. Een ander voordeel van Engels raaigras is dat het goed kan worden gecombineerd met andere grassoorten, waardoor het in tal van grasmengsels kan worden toegepast.

Engels raaigras is daarom geschikt voor een grote verscheidenheid aan gazontypes. Het smalle tot middelbrede gras is vooral populair voor het doorzaaien of herstellen van gazons. Door de snelle groei zijn kale plekken in korte tijd namelijk verleden tijd. Het hogere regenererende vermogen en de duurzaamheid maken de grassoort dan ook ideaal voor alle graszadenmengsels voor speel- en sportgazons.

De eigenschappen van Engels raaigras voor je opgelijst :

 • Smal tot middelbreed blad
 • Snelle kieming na 7 tot 15 dagen
 • Hoge veerkracht en duurzaamheid
 • Hoge regeneratieve capaciteit
 • Klontvormige groei die bijdraagt aan de weerstand en robuustheid van het gazon
 • Zeer compatibel met andere grassoorten
 • Hoge voedingsbehoefte
 • Geschikt voor alle bodems
compo image

Ten tweede

Veldbeemdgras (Poa pratensis)

Veldbeemdgras zorgt voor de duurzame basis van het gazon omdat de meerjarige grassoort ondergrondse uitlopers vormt die een zekere bescherming bieden tegen erosie. Daarnaast zorgen de wortelstokken ervoor dat het gras zich horizontaal verspreidt en een dichte grasmat kan worden gevormd.

Het gras kan water en voedingsstoffen in de wortelstokken opslaan zodat het bij langdurige droogte of bij een gebrek aan voedingsstoffen niet zo snel beschadigd raakt. De worteluitlopers sluiten ook kale plekken of kleine gaten in het gazon af zodat doorzaaien op kleinere oppervlakken vaak niet noodzakelijk is. Vanwege zijn eigenschappen wordt veldbeemdgras vaak aangetroffen in veel verschillende gazonmengels voor vb. golfbanen, siergazons, sportvelden of gazons die worden gemaaid met robotmaaiers.

Veldbeemdgras is vrij veerkrachtig en sommige soorten zijn ook bestand tegen korte maaibeurten. Helaas duurt het relatief lang voordat de grassoort ontkiemt. Het is daarom uitermate belangrijk om het vers gezaaide gazon gedurende de hele kiemperiode voldoende water te geven. Wanneer de eerste grassprieten verschijnen, wordt er vaak geen aandacht meer besteed aan het permanente bodemvocht - tot ergernis van langzaam ontkiemende grassen! Veldbeemdgras is namelijk nodig om een dichte grasmat en een goede bodemstabilisatie te krijgen die beschermt tegen erosie.

De eigenschappen van veldbeemdgras voor jou opgelijst :

 • Middelbrede bladeren
 • Vormt uitlopers die beschermen tegen erosie en zorgen voor bodemstabilisatie en meer weerstand tegen betreding
 • Hoge veerkracht
 • Zeer goede tolerantie voor hitte en droogte
 • Vormt een dichte en stevige grasmat
 • Relatief hoge voedingsbehoefte
 • Lage waterbehoefte
 • Afhankelijk van de soort bestand tegen een korte maaibeurt
 • Lange kiemtijd
compo image

Ten derde

Rood zwenkgras (Festuca rubra)

Als je droomt van een gazon met zeer fijne graszoden, dan is rood zwenkgras de ideale keuze. Deze grassoort zal je verrassen met een bijzonder fijn blad en een mooie, dichte groei. Daarnaast maakt rood zwenkgras ook indruk met zijn soberheid als het gaat om bemesting en waterbehoefte. Afhankelijk van de variëteit kan het rode zwenkgras ook scoren met andere eigenschappen.

Deze drie variëteiten vallen op :

 1. Festuca rubra rubra : groeit minder dicht en fijner dan andere variëteiten. In plaats daarvan vormt deze soort lange uitlopers die een zekere bescherming bieden tegen erosie en een dicht gazon zonder gaten vormen. Bovendien is deze variëteit behoorlijk droogte- en hittebestendig. Daarom is deze variëteit niet terug te vinden in graszadenmengelingen voor siergazons, wel voor droge terreinen en speel- of sportgazons.
 2. Festuca rubra trichophylla : vormt iets kortere uitlopers die ook als zeer onderhoudsvriendelijk worden beschouwd en die zelfs goed gedijen onder moeilijke omstandigheden. Is helaas niet erg veerkrachtig.
 3. Festuca rubra commutata : ontwikkelt in tegenstelling tot de andere twee variëteiten geen ondergrondse uitlopers maar maar heel veel zijscheuten.

De eigenschappen van rood zwenkgras voor jou opgelijst :

 • Vrij fijn en smal blad
 • Dichte groei voor een fijne zode
 • Vrij ongevoelig en robuust
 • Heeft niet veel water en voedingsstoffen nodig
 • Ontkieming binnen de twee weken
 • Goede winterhardheid
 • Extra variëteiten met bijkomende eigenschappen zijn beschikbaar vb. :
  - (zeer) goed bestand tegen hitte, droogte of schaduw
  - hoge weerstand
  - compatibel met korte maaibeurten
  - ideaal voor moeilijke locaties
  - vormt sporen en biedt bescherming tegen erosie
compo image

Steeds belangrijker

Rietzwenkgras is in opmars

Naast de drie belangrijkste grassoorten wordt ook een andere soort steeds belangrijker nl. rietzwenkgras (Festuca arundinacea). Net als sommige variëteiten van het rode zwenkgras is deze soort extreem tolerant tegen droogte en hitte.

Dankzij zijn lange wortels, die tot in de diepere lagen van de bodem reiken, kan het rietzwenkgras zichzelf ook in droge periodes van voldoende water voorzien. Bovendien overleeft het gras extreme periodes van hitte en wisselende vochtige weersomstandigheden beter dan andere grassoorten.

In zuidelijkere regio's is rietzwenkgras al prominenter aanwezig in graszadenmengsels. Ook bij ons gaat dit type gras een belangrijkere rol spelen vanwege de hete, droge zomers die we in de toekomst vaker mogen verwachten.

De eigenschappen van rietzwenkgras voor jou opgelijst :

 • Afhankelijk van de variëteit normale tot brede bladeren
 • Klonterige groei
 • Diepe inworteling
 • Heel resistent tegen hitte en droogte
 • Niet heel gevoelig voor ziekten
 • Relatief hoge behoefte aan voedingsstoffen
 • Lage behoefte aan water
 • Ontkieming binnen 2 weken

Andere grassoorten voor het gazon

Er bestaan nog tal van andere grassoorten die in verschillende verhoudingen in een grote verscheidenheid aan graszadenmengsels voorkomen. De onderstaande tabel geeft je een kort overzicht :

 

Grassoort

Toepassing

Rood zwenkgras (Festuca rubra rubra)

Alle gazontypes, ook kort gemaaide gazons

Engels raaigras (Lolium perenne)

Alle gazontypes, ook kort gemaaide gazons

Fioringras (Agrostis stolonifera)

Alle gazontypes, ook vochtige terreinen

Ruig schapengras (Festuca ovina)

Nutsgazons, landschapsgazons, ook droge terreinen

Kauwzwenkgras (Festuca rubra commutata)

Alle gazontypes, ook schaduwrijke terreinen

Rood zwenkgras met fijne uitlopers (Festuca rubra trichophylla)

Alle gazontypes, ook schaduwrijke terreinen

Bergpadgras (Poa supina)

Schaduwrijke terreinen

Hard zwenkgras (Festuca trachyphylla)

Nutsgazons, landschapsgazons, ook droge terreinen

Gewoon struisgras (Agrostis capillaris)

Kruidengazon, landschapsgazon, niet voor droge terreinen

Rietzwenkgras (Festuca arundinacea)

Nutsgazon, ook droge terreinen

Veldbeemdgras (Poa pratensis)

Alle gazontypes, ook kort gemaaide gazons

Delen

Blijf op de hoogte

ABONNEER JE OP DE COMPO-NIEUWSBRIEF

Ontvang seizoensgebonden plantenverzorgingstips en inspiratie voor je tuin, gazon, planten, decoratie en zo veel meer via onze nieuwsbrief.

BEDANKT VOOR JE REGISTRATIE !

Je ontvangt binnen enkele ogenblikken een bevestiging via e-mail. Om je registratie te bevestigen, hoef je enkel nog te klikken op de link in de e-mail.

Gelieve je e-mailaders in te vullen.

Gelieve het vakje aan te vinken om toe te stemmen met de Privacy Policy.