1. COMPO
 2. Wettelijke gegevens
 3. Algemene deelnemingsvoorwaarden Facebook wedstrijd

Facebook wedstrijd

Algemene deelnemingsvoorwaarden

Hier vind je de algemene deelnemingsvoorwaarden die van toepassing zijn op COMPO-wedstrijden georganiseerd op de Facebook-pagina "My Inspiring COMPO Garden".

 1. Organisator van de wedstrijd is COMPO Benelux nv, Venecolaan 56, B-9880 Aalter. Facebook is niet betrokken bij de planning, noch bij de organisatie van deze wedstrijd.
 2. Elke wedstrijd wordt nauwkeurig in een Facebook-post omschreven (omschrijving van de prijs, aantal te winnenprijzen, manier van deelnemen). Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 3. Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze  deelnemingsvoorwaarden. Het mechanisme van de deelname en de periode van deelname worden telkens in de Facebook-post beschreven.
 4. De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon vanaf 18 jaar oud woonachtig in België, Luxemburg of Nederland. Werknemers van COMPO Benelux nv en andere personen betrokken bij de ontwikkeling en omzetting van deze wedstrijd zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd. Enkel Facebook-posts die beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden en deelnameperiode, worden als geldig beschouwd. Deelname door tussenkomst van een derde partij (vb. wedstrijdagentschappen), is uitgesloten. Er wordt slechts één inzending per persoon per wedstrijd aanvaard. Meervoudige deelname van eenzelfde deelnemer heeft automatisch de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg.
 5. Deelname aan/registratie voor de wedstrijd wordt beschreven in de Facebook-post en moet gebeuren vóór het vermelde tijdstip. Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging is. COMPO Benelux nv kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen, meer bepaald onderbrekingen in het netwerk/verbinding, elektronica of computersysteem.
 6. De inhoud en het mechanisme van de wedstrijden worden telkens in de Facebook-posts beschreven. De winnaars worden na afloop van de wedstrijd via een reactie op de betreffende wedstrijd bekendgemaakt. De winnaar dient binnen 72 uur na de bekendmaking van de winnaars via een privé-bericht op de “My Beautiful COMPO Garden” Facebook-pagina zijn gegevens (volledige naam, adres en Facebook-naam) te verzenden om aanspraak te maken op de prijs. Zoniet heeft COMPO Benelux nv het recht een nieuwe winnaar te bepalen of te loten. COMPO Benelux nv kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien - buiten haar wil om – de melding van de gewonnen prijs verloren gaat door een fout in de (elektronische) communicatie en/of niet tot bij de winnaar komt.
 7. Een prijs is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar aan derden.
 8. De beslissingen van COMPO Benelux nv zijn definitief en niet discussieerbaar. KIachten of geschillen over deze wedstrijd zullen niet worden behandeld. COMPO Benelux nv behoudt zich het recht om de wedstrijd permanent of tijdelijk op te schorten wanneer de integriteit van de wedstrijd in gevaar dreigt te komen.
 9. COMPO Benelux nv, haar werknemers en haar agentschappen aanvaarden – ongeacht de juridische reden – geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, verlies of klachten die voortvloeien uit de deelname aan de wedstrijd, tenzij deze het gevolg zijn van grove of opzettelijke nalatigheid waarvoor zij verantwoordelijk zijn (in zoverre wettelijk is bepaald). COMPO Benelux nv is niet aansprakelijk voor defecten. De bekendmaking van de winnaars gebeurt zonder garantie.
 10. COMPO Benelux nv behoudt zich het recht om deelnemers, die de deelnemingsvoorwaarden schenden, zonder voorafgaande kennisgeving uit te sluiten van deelname aan deze wedstrijd.
 11. De deelnemer geeft COMPO Benelux nv en haar agentschappen het recht om - in het kader van deelname aan wedstrijden - beelden op de Facebook-pagina “My Beautiful COMPO Garden” te plaatsen en deze beelden gratis voor publiciteitsdoeleinden te gebruiken. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van vergoeding.
 12. De rechtsweg is uitgesloten.