Verkooppunten
compo image

Frequente zoektermen

Verkooppunten
compo image
  1. COMPO
  2. Acties en promoties
  3. Jouw COMPO SANA potgrond is goud waard!

Actie

COMPO SANA Potgrond is goud waard

Vanaf 01.02.2020 kan jij kans maken om een goudstaaf ter waarde van 1.000 € te winnen. Hoe je dat doet? Heel eenvoudig! Ga naar je tuincentrum en koop 1 zak COMPO SANA Potgrond. Wie weet vind je daarin wel 1 van de 10 fictieve goudstaven uit hout met een winnende code! Dan hoef je enkel nog de winnende code per mail naar compo@compo.be te sturen samen met jouw persoonlijke gegevens.

Deelnemingsvoorwaarden

Deelnemingsvoorwaarden actie COMPO „Goudjacht“

Deelnemen aan de actie "Goudjacht" van COMPO Benelux nv, Venecolaan 56, B-9880 Aalter tijdens de periode 01.02.2020 tot 31.10.2020 kan enkel per e-mail tot de uiterste datum van inzending (15.11.2020). De ontvangst van desbetreffende mail dient ter controle van de gegevens en van de deadline voor inzending. De deelnemer is verplicht om zijn/haar gegevens volledig en waarheidsgetrouw mee te delen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de opgegeven contactgegevens, met name van het postadres in geval van eventuele verzending van de prijs.

Deelname aan de wedstrijd werkt als volgt :

Van 01.02.2020 tot en met 31.10.2020 worden 10 fictieve goudstaven (in hout) in COMPO SANA Potgrondzakken verpakt. De winnaar is de persoon die de fictieve goudstaaf in een COMPO SANA Potgrond-verpakking heeft gevonden en zich ten laatste op 15.11.2020 op het e-mailadres compo@compo.be meldt met vermelding van zijn/haar naam, geboortedatum, adres en de winnende code vermeld op de fictieve goudstaaf. Elke winnende code kan slechts 1 x worden ingewisseld voor een echte goudstaaf en dit bij elke eerste aanmelding van de winnende code. De deelnemers verbinden zich ertoe de fictieve houten goudstaaf samen met het originele aankoopticket te bewaren tot het moment van overhandiging/ontvangst van de prijs.

De originele goudstaaf ter waarde van 1.000 € wordt binnen 6 weken na aanmelding van de winst overhandigd of per post verstuurd nadat de code op de goudstaaf werd geverifieerd en goedgekeurd. Ontvangst van de e-mail met winnende code en bevestiging van de gewonnen prijs gebeuren via mail door COMPO Benelux.

Indien de winnaar zich vóór 15.11.2020 niet heeft gemeld bij COMPO Benelux, vervalt de aanspraak op de prijs. In het geval dat de prijs niet op het opgegeven adres kan worden afgeleverd, is COMPO niet verplicht om verder onderzoek te verrichten. Indien de winnaar binnen de 6 weken na verzending van zijn/haar gegevens en de winnende code de goudstaaf niet heeft ontvangen, heeft hij/zij nog 4 weken de tijd om zich bij COMPO te melden. Indien dit niet wordt gemeld, vervalt het recht op de prijs.

Aan deze wedstrijd mag iedere meerderjarige deelnemen die zijn woonplaats in België, Nederland of het Groot-Hertogdom Luxemburg heeft. Zijn uitgesloten van deelname : de personeelsleden van het bedrijf / de bedrijven die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie, promotie en/of de uitvoering van de wedstrijd, alsmede hun familielieden. De deelnemers gaan uitdrukkelijk akkoord dat hun gegevens door COMPO Benelux of een agentschap dat door COMPO werd ingeschakeld worden opgeslagen tijdens de looptijd van de wedstrijd (01.02.2020 - 31.10.2020) en tot het tijdstip van verzending/overhandiging van de prijs. Aangave van de gegevens gebeurt vrijwillig. Die Angabe der Daten ist freiwillig. COMPO Benelux behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en dit enkel in het kader van deze wedstrijd. De deelnemer heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de opslag of het gebruik van zijn gegevens via het e-mailadres compo@compo.be of telefonisch via het nummer +32(0)9/311.00.00.

Alle gegevens worden uitsluitend verwerkt met het oog op het afhandelen van de wedstrijd en het uitsluiten van ongepaste deelname aan de wedstrijd. De gegevens worden na het einde van de wedstrijd verwijderd, op voorwaarde dat er geen vermoeden bestaat van ongepaste deelname aan de wedstrijd en dat er geen wettelijke bewaarplicht is.

COMPO verwerkt de gegevens volgens artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op basis van ons legitieme belang om ongepaste deelname aan de wedstrijd te voorkomen en volgens artikel 6(1.)(B) van de GDPR-wet.

Elke deelnemer mag onbeperkt deelnemen aan de wedstrijd, zolang bij elke deelname een nieuwe unieke code wordt gecommuniceerd. De beslissing van de jury is definitief. COMPO Benelux behoudt zich het recht voor om personen uit te sluiten die ervan worden verdacht ongeoorloofde hulpmiddelen te gebruiken bij deelname aan de wedstrijd of anderszins proberen voordeel te behalen voor zichzelf of voor derden door manipulatie. Dit omvat ook het verstrekken van onjuiste persoonlijke gegevens en herhaalde deelname met een en dezelfde winnende code of het vermelden van een groot aantal mogelijke codes. In deze gevallen kan de winst ook worden herroepen en teruggevorderd. In geval van winst van een goudstaaf is elke winnaar verplicht om de fictieve houten goudstaaf met winnende code te bewaren tot het einde van de actieperiode en deze op verzoek en als bewijs van winst naar COMPO Benelux te versturen. COMPO Benelux behoudt zich het recht om de identiteit van de winnaar te controleren en een kopie van zijn/haar geldige identiteitskaart aan te vragen.

De wedstrijd kan zonder reden worden verlengd of vroegtijdig worden beëindigd. Een wijziging, contante betaling of winstuitwisseling zijn niet mogelijk. Prijsclaims zijn niet overdraagbaar. De organisator van de wedstrijd is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van storing in technische systemen, voor vertragingen of voor onderbrekingen van transmissies, of voor elke schade die verbandt houdt met deelname aan de wedstrijd of met de acceptatie en/of het gebruik van de prijs, tenzij de organisator opzettelijk handelt of in geval van grove nalatigheid.

Bij uitreiking van de prijs wordt de organisator van alle verplichtingen ontheven. Aansprakelijkheidsclaims tegen de organisator die voortvloeien uit het gebruik van de prijs zijn fundamenteel uitgesloten. De Belgische wet is van kracht.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer deze deelemingsvoorwaarden. Mocht een van deze bepalingen ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de resterende deelnemingsvoorwaarden onaangetast. De deelnamevoorwaarden kunnen te allen tijde door COMPO worden gewijzigd zonder afzonderlijke kennisgeving.

Bij verdere vragen of opmerkingen met betrekking tot deze actie zijn wij bereikbaar per mail via compo@compo.be.

Niet alle potgronden zijn gelijk

Waarom dit zo is en meer over het thema potgrond ontdek je hier.

Meer weten

Delen

Blijf op de hoogte

ABONNEER JE OP DE COMPO-NIEUWSBRIEF

Ontvang seizoensgebonden plantenverzorgingstips en inspiratie voor je tuin, gazon, planten, decoratie en zo veel meer via onze nieuwsbrief.

BEDANKT VOOR JE REGISTRATIE !

Je ontvangt binnen enkele ogenblikken een bevestiging via e-mail. Om je registratie te bevestigen, hoef je enkel nog te klikken op de link in de e-mail.

Gelieve je e-mailaders in te vullen.

Gelieve het vakje aan te vinken om toe te stemmen met de Privacy Policy.

compo image

COMPO. Mooie planten zonder moeite.

Heb je twee linkerhanden of heb je groene vingers? Samen zorgen we voor een groenere levenskwaliteit !

Volg COMPO op :